Bert Timmermans

Onderzoeker
+32 470 64 37 68

Bert Timmermans is een historicus en kunstenaar en behaalde een doctoraat in de kunstwetenschap. De focus van zijn promotieonderzoek lag op de interacties tussen elitenetwerken, ruimtelijke transities en de kunstwereld in zeventiende-eeuws Antwerpen. Op zoek naar een conceptueel kader voor zijn onderzoek kwam hij uit bij sociale geografie, kunstsociologie en assemblage theory. Bij Endeavour gaat zijn interesse uit naar urbane transitie, regionale en stedelijke ontwikkeling en onroerend erfgoed. In zijn artistieke onderzoek vertrekt hij van de pioniers van de media-archeologie zoals Warburg en Benjamin en experimentele, modernistische montage.